Η εταιρία BDL είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των βιολογικών προϊόντων & της υγιεινής διατροφής.

 

Έχει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας  η οποία επεκτείνεται συνεχώς.Κύριος σκοπός μας η διάθεση στην αγορά ανώτερης ποιότητας προϊόντων με εξαιρετικό σχεδιασμό.

 

Η εταιρία πιστοποιείται από την εταιρία ΒΙΟΕΛΛΑΣ και κατά ISO 22000: 2018.

 

Απασχολεί άρτια καταρτισμένο προσωπικό και επιστημονικούς συνεργάτες με συνεχή εκπαίδευση & ενημέρωση σε ότι αφορά τη διασφάλιση ποιότητας & ασφάλειας τροφίμων.

 

Το σχεδιαστικό τμήμα δημιουργεί ξεχωριστές & φιλικές στον καταναλωτή συσκευασίες οι οποίες απευθύνονται σε όλη την οικογένεια, παρακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις της αγοράς.

 

BDL company is a family business with many years of experience in the field of organic & healthy nutrition. BDL company is a family business with many years of experience in the field of organic & healthy nutrition. Has a wide range of private label products which is constantly expanding. Our main purpose is to provide the market with high quality products with excellent design. The company is certified organic by BIOHELLAS and by ISO 22000:2018. The company employs highly trained personnel and scientific associates with continuous education & information regarding quality assurance and food safety. The design department creates special & consumer-friendly packages for the whole family, keeping abreast of market trends.